Modular Contactor

Công tắc tơ môđun với công suất định mức: 16 ~ 63A / Power Distribution System, Magnetic Contactor, Circuit Breaker Supplier

Modular Contactor

Công tắc tơ môđun với công suất định mức: 16 ~ 63A

Shihlin ElectricCông tắc tơ mô-đun
Shihlin ElectricCông tắc tơ mô-đun

Shihlin ElectricBộ tiếp điểm mô-đun dòng SMC được sử dụng để điều khiển kết nối khoảng cách xa và ngắt tải không cảm nhận hoặc tải cảm ứng thấp, tải điện cảm thấp thiết bị gia dụng và các thiết bị điều khiển tương tự khác.

Kết quả 1 - 3 của 3

Kết quả 1 - 3 của 3

Thực đơn

Bán tốt nhất

Over 60 Years of Modular Contactor | Electrical Equipment Manufacturing and Supply | Shihlin Electric

Based in Taiwan, Shihlin Electric & Engineering Corp. is one of the leading Modular Contactor | electrical system and electrical equipment suppliers since 1955.

With the large distribution network, including Taiwan, North America and China, Shihlin Electric's electrical distribution system is well-recognized internationally.

From circuit breaker, magnetic contactor to automatic transfer switch, Shihlin Electric's low voltage power distribution system is innovative and continuously gaining visibility from worldwide buyers.

Shihlin Electric has been offering advanced technology in heavy electrical systems, electrical equipment, machinery and automation for a long time, both with skillful technology and 60 years of power distribution experience, Shihlin Electric ensures each customer's needs are met.

sản phẩm nổi bật