Star-Delta Starter

Star-Delta Starter với công suất định mức: 21 ~ 220 / Power Distribution System, Magnetic Contactor, Circuit Breaker Supplier

Star-Delta Starter

Star-Delta Starter với công suất định mức: 21 ~ 220

Shihlin ElectricStar-Delta Starter
Shihlin ElectricStar-Delta Starter

Khi khởi động bằng bộ khởi động sao-tam giác, dòng điện khởi động và mô-men xoắn của động cơ sẽ giảm xuống còn 1/3 so với khởi động trực tiếp, giúp giảm nhiễu và nhiễu trên nguồn điện

Kết quả 1 - 9 của 9

Kết quả 1 - 9 của 9

Thực đơn

Bán tốt nhất

Over 60 Years of Star-Delta Starter | Electrical Equipment Manufacturing and Supply | Shihlin Electric

Based in Taiwan, Shihlin Electric & Engineering Corp. is one of the leading Star-Delta Starter | electrical system and electrical equipment suppliers since 1955.

With the large distribution network, including Taiwan, North America and China, Shihlin Electric's electrical distribution system is well-recognized internationally.

From circuit breaker, magnetic contactor to automatic transfer switch, Shihlin Electric's low voltage power distribution system is innovative and continuously gaining visibility from worldwide buyers.

Shihlin Electric has been offering advanced technology in heavy electrical systems, electrical equipment, machinery and automation for a long time, both with skillful technology and 60 years of power distribution experience, Shihlin Electric ensures each customer's needs are met.

sản phẩm nổi bật