Bản đồ

Power Distribution System, Magnetic Contactor, Circuit Breaker Supplier

Bản đồ

Vị trí Shihlin

Để biết hướng đi, vui lòng chọn và nhấp vào ghim vị trí trên bản đồ

Văn phòng Đài Bắc

-Văn phòng hàng đầu

-Trưởng phòng Kinh doanh


Xem bản đồ lớn hơn

Xưởng sản xuất

-Nhà máy sản xuất & thiết bị đóng cắt

-Nhà máy điện cao cấp

-Nhà máy thiết bị ô tô


Xem bản đồ lớn hơn

Menu

Best Sale

Low Voltage Electrical Beaker Switchgear & Circuit Breaker System Manufacturer | Shihlin Electric

Based in Taiwan, Shihlin Electric & Engineering Corp., since 1955, is one of the leading electrical system and electrical equipment suppliers.

With the large distribution network, including Taiwan, North America and China, Shihlin Electric's electrical distribution system is well-recognized internationally.

From circuit breaker, magnetic contactor to automatic transfer switch, Shihlin Electric's low voltage power distribution system is innovative and continuously gaining visibility from worldwide buyers.

Shihlin Electric has been offering advanced technology in heavy electrical systems, electrical equipment, machinery and automation for a long time, both with skillful technology and 60 years of power distribution experience, Shihlin Electric ensures each customer's needs are met.

Hot Products