Tụ điện điện áp thấp

Power Distribution System, Magnetic Contactor, Circuit Breaker Supplier

Tụ điện điện áp thấp

Tụ điện

Shihlin Electric Tụ điện điện áp thấp
Shihlin Electric Tụ điện điện áp thấp

Sự chỉ rõ

  • Vỏ của tụ điện được làm bằng thép cường độ cao và phủ đầy vermiculite chống cháy. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các bộ phận bảo vệ bên trong sẽ ngay lập tức được kích hoạt để cắt điện. Tuy nhiên, nếu năng lượng (nhiệt) được giải phóng là đáng kể khi sự cố xảy ra, vermiculite sẽ có chức năng cách ly không khí đi vào và ngăn cháy. Và, hơn nữa, có khả năng hấp thụ tác động từ vụ nổ có thể xảy ra, tránh sự biến dạng của vỏ thép và có thể bị lún.

Sự bảo vệ

  • Cải thiện hệ số công suất
Chứng nhận

Menu

Best Sale

Over 60 Years of Low Voltage Power Capacitor | Electrical Equipment Manufacturing and Supply | Shihlin Electric

Based in Taiwan, Shihlin Electric & Engineering Corp. is one of the leading Low Voltage Power Capacitor | electrical system and electrical equipment suppliers since 1955.

With the large distribution network, including Taiwan, North America and China, Shihlin Electric's electrical distribution system is well-recognized internationally.

From circuit breaker, magnetic contactor to automatic transfer switch, Shihlin Electric's low voltage power distribution system is innovative and continuously gaining visibility from worldwide buyers.

Shihlin Electric has been offering advanced technology in heavy electrical systems, electrical equipment, machinery and automation for a long time, both with skillful technology and 60 years of power distribution experience, Shihlin Electric ensures each customer's needs are met.

Hot Products